Vytvorte si s kolegami tím a spoločne hľadajte ukryté slová a slovné spojenia v obraze. Postupne vám odhalíme ďalšie časti obrazu.
Súťaž prebieha do 19. 7. 2020.
Neváhajte sa zapojiť, hráte
o 250,- EUR pre váš tím! 😃
Nemáte ešte tím? Zaregistrujte sa.
Hádanka